Πολιτική κηδεία

H πολυετής εμπειρία μας στο χώρο μπορεί να σας προσφέρει κάθε υπηρεσία που θα θελήσετε σε ό,τι αφορά στην πολιτική κηδεία και ανταποκρινόμαστε πλήρως στις απαιτήσεις σας. Σε αυτή την περίπτωση, η ταφή γίνεται χωρίς ιερείς και νεκρώσιμη ακολουθία, συνήθως απευθείας στο κοιμητήριο.

– Αρχικά τοποθετούνται καθίσματα για τους παραβρισκόμενους στον προκαθορισμένο -από το κάθε κοιμητήριο- χώρο.
-Τοποθετούνται χαλιά,
μικροφωνική εγκατάσταση και στολισμός από άνθη της επιλογής σας.

-Στην περίπτωση που το κοιμητήριο δεν παρέχει στεγαζόμενο χώρο, τοποθετούνται τέντες.

Το περιεχόμενο της κηδείας καθορίζεται από την οικογένεια: μια ομιλία, ποιητικοί στίχοι, μια επιστολή ή απλώς ένα τραγούδι.
– Αφού πραγματοποιηθεί ο ενταφιασμός στην συνεχεία μπορεί να προσφερθεί καφές και η οικογένεια να δεχτεί τα συλλυπητήρια από τους παρευρισκόμενους.