Τα γραφεία μας, αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας την διαδικασία του επαναπατρισμού από και προς το εξωτερικό.

Αυτή η εξίσου πολύπλοκη και σημαντική διαδικασία του επαναπατρισμού ενός Έλληνα πολίτη του εξωτερικού ή η αποστολή αλλοδαπού πολίτη στο εξωτερικό, αναλαμβάνεται με πολύχρονη εμπειρία και συνέπεια σε όλες εκείνες τις απαραίτητες γραφειοκρατικές ενέργειες που χρειάζονται για να έρθει εις πέρας ο Επαναπατρισμός.

Διατηρούμε συνεργασίες με γραφεία σε χώρες του εξωτερικού, όπου διευκολύνουν όλη την διαδικασία. Ακολουθούμε πιστά τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ σεβόμαστε, αντίστοιχα, τις θρησκευτικές απαιτήσεις του κάθε εκλιπόντος και της οικογένειας αυτού.